Indlæser

VISIR OLIEGRUNDING.

Tilføj til ønskeliste

Anbefales før man maler ubehandlet træ i den kolde årstid.

  • Giver god vedhæftning til topstrøget
  • Hjælper til at beskytte mod råd
  • Kan anvendes på den kolde årstid


PIGMENTERET FÅS IKKE I 2,7 OG 9,0 LITER.

Reference: 399-223

Varen er på lager

Antal på lager: 
71
Pris:   DKK 149,00


BESKRIVELSE AF VISIR OLIEGRUNDING.
VISIR Oliegrunder Klar bruges som grunder, inden man laserer ubehandlet, udendørs træværk for at få en god vedhæftning og beskyttelse mod råd. 

Type
Vandafvisende grunder, der binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning for videre behandling. Produktet indeholder filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel i træoverfladen.

Egenskaber og fordele
Forstærker overfladen og gør den vandafvisende. Giver malingssystemet længere holdbarhed.

Anvendelsesområde
Kun til udendørs brug. Anvendes på alt nyt og vejrslidt træværk, inden lasur påføres. Anbefales også under dækkende træbeskyttelse og maling i den kolde årstid (under +5°C).

Forarbejde
Underlaget skal være rent, fast og tørt: Afrund skarpe kanter. Underlag, der har stået uden behandling i mere end 4 uger, skal rengøres og løse træfibre fjernes. Tidligere behandlet træværk rengøres med JOTUN Kraftvask. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning.

Vinduer rengøres med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand. Løs lasur/maling og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afbørstes, inden påføring med JOTUN Træ- og Murrens, følg brugsanvisningen. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, skal rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage blæredannelse ved behandling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling.

Forbehandling
Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.
Underlag med misfarvninger og belægninger behandles med JOTUN Træ- og Murrens efter rengøring med JOTUN Kraftvask.

Grunding
Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg VISIR Oliegrunder Klar. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Anbefales under dækkende træbeskyttelse og maling i den kolde årstid.

Grunderen skal overmales snarest og senest inden for 1 måned. For bedst mulig beskyttelse kan træværk, der er grundet om vinteren ved lave temperaturer, påføres 1 x DEMIDEKK Oliemaling, JOTAPROFF Oliemaling eller JOTAPROFF Oliedekkbeis før træværket færdigbehandles med ønsket topstrøg det efterfølgende forår. VISIR Oliegrunder Klar kan anvendes som grunder på ædeltræ, inden behandling med BENAR produkter.

Påføringsmetoder
Brug en grundingspensel, undgå at tørstryge. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør VISIR Oliegrunder Klar helt ud i træværkets længderetning. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på overfladen. Aftør eventuel overskydende grunder fra intakte underlag.

Bemærk
Træværket skal færdigbehandles med ønskede produkter inden 1 måned. Brug engangshandsker ved håndtering af dette produkt. Det er vigtigt at skifte handsker efter et stykke tid af hensyn til holdbarhed mod kemikalier samt gennemtrængningstid.

Forbrug pr. strøg
Anbefalet uhøvlet træ.  4-7m2/L
Anbefalet høvlet træ.    9-11 m2/L

Fortynder
Produktet er klar til brug - Skal ikke fortyndes

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Tørretider
Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. -5°C), sugeevne i underlaget, fugtighed og ventilation.

Overmalingsinterval, min. 1 uge 72 time(r) 48 time(r) 24 time(r)

Lufttemperatur-5°C 5°C 15°C 23°C

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur -5°C 5°C 15°C 23°C

Opbevaring
Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering
Tom emballage, rester af grunder og tilsølet materiale skal afleveres til containerplads iht. lokale forskrifter.
Procesvand behandles på samme måde. Fjern mest mulig grunder fra værktøjet, fx med JOTUN Penselrens. Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.Ønskelister
Relaterede produkter

BUTINOX FUTURA. TRÆBESKYTTELSE.

DKK 389,00

Mere

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUESMALING

DKK 229,00

Mere